przychodnia stawiszyn

Cennik usług

Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.


Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w Niepublicznym Zakładzie Podstawowej  Opieki Zdrowotnej w Stawiszynie.

 

Porady lekarskie, zaświadczenia, kopie kartotek
Pacjenci naszej placówki medycznej 
Pacjenci spoza naszej placówki medycznej
Uwagi
Porada lekarza rodzinnego
120 zł
120 zł
 
Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem  do książeczki
70 zł
 70 zł
 
Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych ZUS             i KRUS (wypełnienie wniosku, przygotowanie dokumentacji) 
70 zł 
70 zł 
 
Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy (dopuszczające do pracy na określonym stanowisku - dotyczy stanowisk pracy bez narażania na czynniki szkodliwe)
130 zł 
130 zł 
 
 
 
 
 
Zaświadczenie lekarskie      o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (za wyjątkiem MOPS, GOPS) 50 zł 50 zł  
Sporządzenie kserokopii dokumentacji lekarskiej z potwierdzeniem przez lekarza zgodności z oryginałem (jedna strona A4) 1 zł 1 zł  
Zaświadczenie dla komercyjnych firm ubezpieczeniowych - epikryza 150 zł 150 zł  
Zaświadczenie dla komercyjnych firm ubezpieczeniowych - epikryza + potwierdzona kopia dokumentacji 200 zł 200 zł  
Inne zaświadczenia lekarskie wystawione na wniosek pacjenta 40 zł 40 zł  
Badania kandydatów na kierowców oraz kierowców 200 zł 200 zł  

 

 

 

 

 

Czy chcecie Państwo aby pokój zabiegowy dla dzieci miał na ścianach postacie z bajek?

tak
nie
nie wiem
opieka zdrowotna stawiszyn nasza przychodnia

Dane kontaktowe:

Przychodnia Lekarska w Stawiszynie
ul. Starościńska 11
62-820 Stawiszyn

Telefon:

+48 62 752 80 20
tel. kom. 693 999 263

E-mail: przychodnia@przychodnia-stawiszyn.pl

Wykonanie strony:
https://www.eniteo.pl