Rejestracja on-line Zamów receptę

+48 603 151 366
+48 693 999 263
+48 62 75 28 020

Aktualności


PROFILAKTYKA 40+

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • infolinii 22 735 39 53 (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 • lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

  Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 9. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 10. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 11. stężenie glukozy we krwi;
 12. AlAT, AspAT, GGTP;
 13. poziom kreatyniny we krwi;
 14. badanie ogólne moczu;
 15. poziom kwasu moczowego we krwi;
 16. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 17. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 3. ocena miarowości rytmu serc

 

All content © 2021 Przychodnia Stawiszyn. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO