Rejestracja on-line Zamów receptę

+48 603 151 366
+48 693 999 263
+48 62 75 28 020

Cennik badań


Cennik badań laboratoryjnych wykonywanych bez skierowania od lekarza ( na prośbę pacjenta) obowiązujący od 2017.01.16:

Badania hematologiczne i koagulologia:

1. Morfologia z rozmazem                                     15,00 zł ( czas oczekiwania na wynik-1 dzień roboczy )                    

2. Wzór Schilinga (mokroskop)                             15,00 zł  ( czas oczekiwania na wynik-1 dzień roboczy ) 

3. Retikulocyty                                                        15,00 zł  ( czas oczekiwania na wynik-1 dzień roboczy )                        

4. OB - odczyn Biernackiego                                 12,00 zł  ( czas oczekiwania na wynik-1 dzień roboczy )                                           

5. Czas protrombinowy (PT, INR )                         14,00 zł ( czas oczekiwania na wynik-1 dzień roboczy ) 

7. APTT ( czas kkefalinowo-koalinowy )               14,00 zł ( czas oczekiwania na wynik-1 dzień roboczy ) 

8. Czas trombinowy (TT)                                       23,00zł ( czas oczekiwania na wynik-1 dzień roboczy ) 

9. Fibrynogen                                                          14,00 zł ( czas oczekiwania na wynik-1 dzień roboczy ) 

10. Antytrombina  III                                                33,00 zł ( czas oczekiwania na wynik-1 dzień roboczy ) 

11. D- dimery                                                           40,00 zł ( czas oczekiwania na wynik-1 dzień roboczy ) 

12. Białko C                                                             105,00 zł ( czas oczekiwania na wynik-21 dni roboczych )  

13. Białko S                                                              105,00 zł ( czas oczekiwania na wynik-21 dni roboczych ) 

14. Komórki LE                                                          28,00 zł ( czas oczekiwania na wynik- 3 dni robocze ) 

15. Badanie w kierunku eozofili ( wymaz )             25,00 zł ( czas oczekiwania na wynik-1-2 dni robocze )                            

 

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

6. elektrolity ( Na i K)                                                               12,00

7.  wapń całkowity                                                                   12,00

8.  żelazo                                                                                    12,00

9.  stężenie transferyny                                                          31,00

10. mocznik                                                                               12,00

11. kreatynina                                                                           12,00

12. glukoza                                                                                11,00

13. test obciążenia glukozą                                                    24,00

14. białko całkowite                                                                 20,00

15. proteinogram                                                                      21,00

16. albuminy                                                                              13,00

17. kwas moczowy                                                                  12,00

18.  panel lipidowy (lipidogram -chol.całk., HDL, LDL, TG) - 21,00

19. cholesterol całkowity                                                         11,00

20. cholesterol - HDL                                                                11,00

21. cholesterol – LDL                                                                  0,00

22. cholesterol – LDL – met. bezp. oznaczany

      gdy TG> 300                                                                          15,00

23. triglicerydy                                                                            11,00

24. bilirubina całkowita                                                             12,00

25. bilirubina bezpośrednia                                                       12,00

26. fosfataza alkaliczna (ALP)                                                    13,00

27. aminotransferaza asparaginianowa (AST)                          12,00

28. aminotransferaza alaninowa (ALT)                                       12,00

29. gammaglutamylotranspeptydaza (GGT)                              12,00

30. amylaza                                                                                   13,00

31. kinaza kreatynowa                                                                  13,00

32. fosfataza kwaśna całkowita (ACP)                                        13,00

33. czynnik reumatoidalny (RF)                                                   20,00 

34. czynnik reumatoidalny (ilościowo)                                         29,00

34. miano antystreptolizyn O (ASO)                                             21,00

35. hormon tyreotropowy TSH                                                      21,00

36. FT3                                                                                             21,00

37. FT4                                                                                             21,00

38.    T3                                                                                            21,00

39.    T4                                                                                            21,00

40.  PSA                                                                                           26,00

41.  PSA wolne                                                                               32,00

42. antygen HBs – AgHBs (bez testu potwierdzenia)                  21,00

42. antygen HBs – test potwierdzenia                                           45,00

44. przeciwciała/Anty HBs                                                              31,00

45. przeciwciała /Anty HCV                                                             32,00

37. VDRL                                                                                           16,00

38. Grupa krwi (ABO,Rh, PTA)                                                      42,00

38. anty TPO                                                                                     31,00                   

Badanie moczu:

38. ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu -       12,00

39. ilościowe oznaczanie białka                                                        16,00

40. ilościowe oznaczanie glukozy                                                       9,00

41. ilościowe oznaczanie wapnia                                                        26,00

42. ilościowe oznaczanie amylazy                                                      13,00

Badanie kału:

43. badanie ogólne kału                                                               31,00

44. pasożyty                                                                                   26,00

45. krew utajona – metodą immunochemiczną                          26,00

46. krew utajona – (dieta 3 dni)                                                     21,00

47. kał na rotawirusy i adenowirusy                                             35,00

Badania układu krzepnięcia:

47.wskaźnik protrombinowy INR                                              12,00

48. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)                                    12,00

49. fibrynogen                                                                             12,00

Badania mikrobiologiczne:

50. posiew moczu (posiew jałowy)                                              22,00

51. posiew moczu z antybiogramen                                            32,00

52. posiew wymazu z gardł ( posiew jałowy, saprofity)            22,00

53. posiew wymazu z gardła + antybiogram                              32,00

54. ogólny posiew kału w kier. Salmonella, Shigella                 34,00

55. białko C-reaktywne (CRP) jakościowo                                  20,00

56. białko C-reaktywne (CRP) ilościowo                                      20,00

57. wymaz z pochwy –szybki posiew w kierunku

      paciorkowców                                                                           30,00

Inne badania:

58. ACTH                                                                                      42,00

59. Toxoplasmoza IgG-ilościowo                                               28,00

60. Toxoplasmoza IgM- jakościowo                                           28,00

61. Estradiol                                                                                  27,00

62. Progesteron                                                                             27,00

63. FSH                                                                                           27,00

64. LH                                                                                              27,00

65. Testosteron                                                                               27,00

66. Prolaktyna                                                                                27,00

67. Kortyzol                                                                                    32,00

68. Odczyn Coombsa PTA                                                            32,00

69. Odczyn Coombsa BTA                                                            22,00

70. AFP                                                                                            36,00

72.  CEA- marker  nowotworowy jelita grubego                          33,00

73.  CA 125                                                                                       33,00

74.  CA 15.3                                                                                      33,00

75.  CA 19.9                                                                                      33,00

76.   Ferrytyna                                                                                  31,00

 ... i inne badania

All content © 2021 Przychodnia Stawiszyn. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO