Rejestracja on-line Zamów receptę

+48 603 151 366
+48 693 999 263
+48 62 75 28 020

O Przychodni


Witamy na stronie Przychodni Lekarskiej w Stawiszynie

Przychodnia Lekarska w Stawiszynie została utworzona przez Ireneusza Gołdyna, Sławomirę Madaj-Gołdyn Lekarzy Spółki Partnerskiej.

Siedziba Przychodni mieści się w Stawiszynie przy ul. Starościnskiej 11. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowe (lekarz rodzinny, pielęgniarka POZ, położna POZ, pielęgniarka środowiskowa w miejscu nauczania i wychowania) oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej (ginekologia i położnictwo). 

Przychodnia Lekarska  w Stawiszynie sprawuje opiekę nad mieszkańcami gminy i miasta Stawiszyn oraz gmin sąsiednich: Blizanowa, Mycielina, Żelazkowa. Naszymi pacjentami są również mieszkańcy innych miejscowości z terenu Polski. 

Do zadań Przychodni należą w szczególności:

 • badania i porady lekarskie,
 • badania diagnostyczne,
 • leczenie - ambulatoryjne oraz w domu chorego,
 • świadczenia pielęgniarskie,
 • opieka zdrowotna w zakresie położnictwa i ginekologii,
 • opieka nad kobietą w okresie ciąży i połogu, profilaktyka onkologiczna, opieka nad noworodkiem,
 • opieka nad zdrowym dzieckiem,
 • opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania,
 • pielęgnacja chorych i opieka nad niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, oświatowo - wychowawczej i promocji zdrowia,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

Cele, o których mowa wyżej, realizowane są w siedzibie Przychodni w Stawiszynie przy ul. Starościńskiej 11, a w uzasadnionych medycznie przypadkach także w miejscu zamieszkania pacjenta. Przychodnia zatrudnia trzech lekarzy w pełnym wymiarze czasu pracy (specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, dwóch lekarzy pediatrów będących również specjalistami medycyny rodzinnej) oraz trzech lekarzy w niepełnym wymiarze czasu pracy (specjalistę medycyny ogólnej i rodzinnej, lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej,  oraz lekarza w trakcie specjalizacji z ortopedii). Personel przychodni uzupełnia sześć pielęgniarek i położna.

Przed kilku laty pomieszczenia przychodni przeszły gruntowny remont. Posiadamy trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień, dwie poczekalnie, pracownię USG i EKG. Przychodnia jest w pełni skomputeryzowana. Z myślą o osobach niepełnosprawnych wybudowano podjazd do budynku przychodni, oraz przystosowano do ich potrzeb toalety. Wygodne kolorowe poczekalnie i nowoczesne zaplecze sanitarne powoduję, że pacjenci czują się tutaj bardzo dobrze.

 

All content © 2021 Przychodnia Stawiszyn. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO