Rejestracja on-line Zamów receptę

+48 603 151 366
+48 693 999 263
+48 62 75 28 020

Cennik usług


Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.


Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w Niepublicznym Zakładzie Podstawowej  Opieki Zdrowotnej w Stawiszynie.

 

Porady lekarskie, zaświadczenia, kopie kartotek Pacjenci naszej placówki medycznej  Pacjenci spoza naszej placówki medycznej Uwagi
Porada lekarza rodzinnego 120 zł 120 zł  
Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem  do książeczki 70 zł  70 zł  
Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych ZUS             i KRUS (wypełnienie wniosku, przygotowanie dokumentacji)  70 zł  70 zł   
Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy (dopuszczające do pracy na określonym stanowisku - dotyczy stanowisk pracy bez narażania na czynniki szkodliwe) 130 zł  130 zł           
Zaświadczenie lekarskie      o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (za wyjątkiem MOPS, GOPS) 50 zł 50 zł  
Sporządzenie kserokopii dokumentacji lekarskiej z potwierdzeniem przez lekarza zgodności z oryginałem (jedna strona A4) 1 zł 1 zł  
Zaświadczenie dla komercyjnych firm ubezpieczeniowych - epikryza 150 zł 150 zł  
Zaświadczenie dla komercyjnych firm ubezpieczeniowych - epikryza + potwierdzona kopia dokumentacji 200 zł 200 zł  
Inne zaświadczenia lekarskie wystawione na wniosek pacjenta 40 zł 40 zł  
Badania kandydatów na kierowców oraz kierowców 200 zł 200 zł  

 

 

All content © 2021 Przychodnia Stawiszyn. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO